برچسب : نیکولا پوسن

زندگینامه افراد موفق گرافیک هنر

نیکولا پوسن نقاش سبک کلاسیسیسم

بهناز بختیاری
نیکولا پوسن(Nicolas Poussin) در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۵۹۴در فرانسه در نرماندی متولد شد و اولین بار در روئن آموزش دید. از سال 1612 در پاریس زندگی کرد و در سال 1624 از ونیز به رم...