برچسب : نی نامه

ادبیات

شرحی بر نی نامه مثنوی معنوی مولانا

محمد زکی زاده
شرحی بر نی نامه مثنوی معنوی مولانا... به اتفاق روایات آنگاه که حسام الدین چلپی مشاهده کرد که برای یاران مولانا هیچ اثر منظومی که اصول عرفان و تصوف را در بر داشته باشد پدید...