برچسب : هاروکی موراکامی

رمزهای موفقیت

نترس و سعی کن

هادی جنگجو
نترس و سعی کن اگر روزی چشم هایت را باز کردی و خودت را وسط یک کوره دیدی، نترس و سعی کن از آن پخته خارج شوی، چرا که سوختن را همه بلدند! هاروکی موراکامی...