برچسب : هارپر لی

معرفی کتاب

معرفی کتاب «کشتن مرغ مینا» نوشته هارپر لی

مجید بادپا
کتاب کشتن مرغ مینا نوشته‌ی نل هارپر لی نویسنده‌ی آمریکایی زبان است. کتاب کشتن مرغ مقلد که بسیار دراماتیک و تأثیرگذار است، به اصل و ریشه های رفتار های انسان، معصومیت و تجربه، مهربانی و بی...