برچسب : هامرev

خودروسازی صنعت صنعت و تکنولوژی

پرده آخر، صف‌ آرایی جدید خودروهای برقی

رسول لطفی
در این مقاله به بررسی سه محصول برقی جدید دنیای خودرو سازی می پردازیم و این اقبال خودروسازان بزرگ را با این خبر تکمیل می کنیم. در ادامه سه محصول هامر، فیات 500 و داچیا...