برچسب : هدر

رمزهای موفقیت

بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند!

مهسا زکی زاده
بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند! وقتی مدتی تنها می‌مانید، شدیدا به آن عادت خواهید کرد. زیرا خواهید دید که چقدر اطرافتان ساکت و آرام می‌شود، و متوجه می‌شوید که چگونه...