برچسب : هدف گذاری

روانشناسی موفقیت موفقیت

چرا روزهایمان بی برنامه و بی ثمر می گذرد؟

مهسا زکی زاده
چرا روزهایمان بی برنامه و بی ثمر می گذرد؟ این یک مشکل همگانی است که روزهایمان بی برنامه و بی ثمر است اما دلایل آن چیست؟   ۱– فهرست کارهای خود را صبح مینویسید! فهرست...