برچسب : هذیان

اختلالات روانشناسی روانشناسی

اختلال دو قطبی قسمت دوم (علل بروز) Bipolar disorder

فاطمه مجیدی
اختلال دو قطبی‌، یا بیماری شیدایی ـ افسردگی، نوعی اختلال خلقی است. در این بیماری‌، خلق‌ و‌ خوی فرد از حالت سرخوشی به وضعیت ناامیدی و افسردگی شدید تغییر‌ می‌کند. عوامل متعددی در بروز اختلال...
اختلالات روانشناسی روانشناسی

اختلال افسردگی اساسی (اختلال خلقی) قسمت سوم(MDD)

فاطمه مجیدی
اختلالات افسردگی اساسي نوعي از اختلال‌های خلقی است. افسردگی موجب عدم لذت فرد از زندگی شده و فرد را به سمت بدبینی، انتقاد، عدم اعتماد به نفس و کاهش احساسات و قدرت تخیل هدایت می...