برچسب : هرمز

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند (۲)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها بپاس: سهام بیمه پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۸۷ ریال سود محقق کرده است شرکت...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۳)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها فولاد: سهام فولاد مبارکه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۶,۲۸۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام شبهرن، کمنگنز، فخوز، کگاز و…

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها شبهرن: سهام نفت بهران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۲۷۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت بالای هفتاد درصدی برای دریشمک و هرمز و گزارش چند شرکت

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها وملل: سهام اعتباری ملل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال زیان...