برچسب : هری پاتر و جام آتش

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هری پاتر و جام آتش» نوشته جی کی رولینگ

نویسنده
معرفی کتاب «هری پاتر و جام آتش» نوشته جی کی رولینگ...شخصیت‌هایی که هریک نقص‌های خودشان را دارند. هری پاتر هرگز شاگرد ممتازی برای مدرسه نیست. او چهره فوق العاده‌ای هم ندارد و حتی تا حدی...