برچسب : هری پاتر و شاهزاده دو رگه

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هری پاتر و شاهزاده دورگه» نوشته جی کی رولینگ

مجید بادپا
معرفی کتاب «هری پاتر و شاهزاده دورگه» نوشته جی کی رولینگ...در «هری پاتر و شاهزاده دورگه» هری پاتر سال ششم مدرسه‌ی هاگوارتز است که پی می‌برد «لرد ولدمورت» Lord Voldemort هفت جان‌پیچ یا جاودان‌ساز دارد...