برچسب : هری پاتر و محفل ققنوس

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هری پاتر و محفل ققنوس» نوشته جی کی رولینگ

نویسنده
معرفی کتاب «هری پاتر و محفل ققنوس» نوشته جی کی رولینگ...این داستان نیز بیشتر هیجان و در آخر کمی رازگشایی دارد، هری پاتر و محفل ققنوس یک داستان پیوند زننده‌است، که بیشتر قصد دارد قضایای...