برچسب : هری پاتر و یادگاران مرگ

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هری پاتر و یادگاران مرگ» نوشته جی کی رولینگ

نویسنده
معرفی کتاب «هری پاتر و یادگاران مرگ» نوشته جی کی رولینگ...مسئله اصلی داستان هری پاتر هفت پیدا کردن جان پیچ‌های باقی‌مانده و در نهایت نبرد نهایی با ولدمورت است. هری پاتر در این کتاب متوجه...