برچسب : هر پاتر و زندانی آزکابان

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هری پاتر و زندانی آزکابان» نوشته جی کی رولینگ

نویسنده
معرفی کتاب «هری پاتر و زندانی آزکابان» نوشته جی کی رولینگ...قسمت سوم از مجموعه داستان‌های «هری پاتر» با نام «هری ‌پاتر و زندانی آزکابان» نسبت به دو داستان قبلی عدالت محورتر است. در این داستان...