برچسب : هزار و یک کلمه

زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگی نامه علامه طباطبایی(ره) به قلم علامه حسن زاده آملی

سوخته
این کلمه پاسخ نامه ایست که بیوگرافی حضرت استاد علامه طباطبائی را، در زمان حیاتش، از من خواسته اند. بسم اللّه الرحمن الرحیم اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّک...
عارفانه

نامه ای به یک دل شکسته

سوخته
نامه‏ ایست که به دل‏ شکسته‏ اى رحمه اللّه علیه نوشته‏ ایم: بسم اللّه خیر الأسماء یار مفروش بدنیا که بسى سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود  ندانم خواجه در چه حال و منوال...