برچسب : هشت ماهگی

سلامت کودک

برنامه غذایی کودک تا پایان یک سالگی (بخش دوم)

کودک من
تغذیه کودک برنامه غذایی کودک باید سالم باشد. حتی‌المقدور غذای کودک را در خانه و با مواد غذایی کاملاً سالم و بهداشتی تهیه کنید. ماه هشتم (پایان هفت ماهگی) برنامه غذایی هفته اول ماه هشتم...