برچسب : هفته به هفته بارداری

زنان و بارداری

نکات تغذیه در ماه ششم بارداری برای داشتن فرزندی سالم

لیلا خداپرست
نکات تغذیه در ماه ششم بارداری برای داشتن فرزندی سالم...خوردن مواد سالم در دوران بارداری بسیار مهم است، به ویژه اکنون که کودک شما به سرعت در حال رشد است همه چیزهایی که می خورید،...
زنان و بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و هشتم بارداری

لیلا خداپرست
از هفته بیست و هشتم بارداری به بعد جنین شما باهوش‌تر می‌شود. مغز او که تا حالا صاف بوده تغییر شکل می‌دهد. شیارها و برجستگی‌هایی پدید می‌آید. این شیارها در نهایت با تکامل در هفته...
زنان و بارداری عمومی

وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و پنجم بارداری

لیلا خداپرست
هفته بیست و پنجم بارداری وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و پنجم بارداری دانستن اطلاعاتی درباره تغییراتی که در طی حاملگی در بدن شما ایجاد می شود به شما کمک می کند که...
زنان و بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و سوم بارداری

لیلا خداپرست
هفته بیست و سوم بارداری وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و سوم بارداری دانستن اطلاعاتی درباره تغییراتی که در طی حاملگی در بدن شما ایجاد می شود به شما کمک می کند که...
زنان و بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته پنجم بارداری

لیلا خداپرست
هفته پنجم بارداری وضعیت مادر و جنین در هفته پنجم بارداری دانستن اطلاعاتی درباره تغییراتی که در طی حاملگی در بدن شما ایجاد می شود به شما کمک می کند که از بدنتان بیشتر آگاهی...
زنان و بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته دوم بارداری

لیلا خداپرست
هفته دوم بارداری وضعیت مادر و جنین در هفته دوم بارداری دانستن اطلاعاتی درباره تغییراتی که در طی حاملگی در بدن شما ایجاد می شود به شما کمک می کند که از بدنتان بیشتر آگاهی...