برچسب : هفته سی و هشتم بارداری

زنان و بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته سی و هشتم بارداری

لیلا خداپرست
وضعیت مادر و جنین در هفته سی و هشتم بارداری...کم کم به روزهای پایانی نزدیک می شوید. فقط دو هفته دیگر باقی مانده است......