برچسب : هفت خوان رستم و علامه حسن زاده آملی

عارفانه

هفت خوان رستم در کلام علامه ی ذوالفنون حسن زاده ی آملی

هادی جنگجو
تفسیر عرفانی هفت خوان رستم از علامه حسن زاده آملی آیا مولاى من حاج على محمد صادق صادق پور _کتب الله تعالى علیه الرحمه_ از داستان هفت خوان رستم که حکیم ابوالقاسم فردوسى رحمه الله...