برچسب : هفهاف بن مهند

زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگینامه هفهاف بن مهند راسبی بصری از اصحاب امام حسین علیه السلام

سوخته
هفهاف بن مهند راسبی بصری در عشق ورزی به امیر مومنان علیه السلام و محبت شاه ولایت و اطاعت از اهل بیت علیم السلام گوی سبقت از دیگران ربوده بود و در جنگ صفین ملازم...