برچسب : هلن کلر بیوگرافی

ادبیات زندگینامه افراد موفق موفقیت

زندگینامه هلن کلر نویسنده نابینا و ناشنوا آمریکایی

مهران توفیقی
هلن کلر، نویسنده ای با آثار فراوان بود که دوازده کتاب و مقاله های بی شماری در زمینه نابینایی، ناشنوایی، مسائل اجتماعی و حقوق زنان در طول زندگی اش به رشته تحریر درآورده است. اولین...