برچسب : همنشین

رمزهای موفقیت

با عقاب ها همنشین شو…

مهسا زکی زاده
با عقاب ها همنشین شو… شخصی که با مرغ‌ها بگردد، قدقد کردن یاد می‌گیرد و شخصی که با عقاب‌ها همنشین شود، پرواز خواهد نمود… مجله تحلیلک...