برچسب : همینگوی

ادبیات داستان کوتاه

داستان شش کلمه ای از ارنست همینگوی

محمد زکی زاده
ارنست میلر هِمینگوی از نویسندگان برجسته معاصر آمریکا است که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شده است. قدرت بیان همینگوی در توصیف شخصیت‌های داستانی به گونه ای بوده است که او را پدر ادبیات...