برچسب : هم نشینان

رمزهای موفقیت

مراقب هم نشینان خود باشیم…

مهسا زکی زاده
مراقب هم نشینان خود باشیم… وقتی کسی جلوی ما خمیازه می‌کشد، ما هم این کار را تکرار می‌کنیم. مسبب این حالت سلول‌های عصبی خاصی در مغز است که به آن‌ها نورون‌های آینه‌ای می‌گویند. وظیفه‌ی این...