برچسب : هنرو تجربه

فیلم و سینما معرفی فیلم معرفی فیلم و انیمیشن هنر

اکرانِ «صدای آهسته» در مرداد

محمد زکی زاده
فیلم صدای آهسته براساس نمایشنامه محمد رضایی راد دومین فیلمِ افشین هاشمی با نامِ فیلم صدای آهسته پس از سه سال، در گروهِ هنر و تجربه به نمایش درمی‌آید. افشین هاشمی این فیلم را سال...