برچسب : هنر رهایی از دغدغه ها

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هنر ظریف رهایی از دغدغه ها» نوشته مارک منسن

نویسنده
معرفی کتاب «هنر رهایی از دغدغه ها» نوشته مارک منسن...این کتاب در دسته کتاب‌های خودیاری و موفقیت قرار می‌گیرد. خیلی ساده می‌توان گفت مارک منسن در کتابش «بی‌خیالی» را آموزش می‌دهد. یک نوع احساس آزاد...