برچسب : هنر معامله در اصلاح پیچیده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس معرفی کتاب

معرفی کتاب «هنر معامله در اصلاح پیچیده» نوشته کریم عزتی فر

نویسنده
معرفی کتاب «هنر معامله در اصلاح پیچیده» نوشته کریم عزتی فر....مزیت اصلاح‌های پیچیده، تشخیص ساده آن‌هاست؛ زیرا معمولاً ساختاری متراکم و شبیه به الگوهای کلاسیک دارند. ورود به بازار، هنگام تکمیل شدن الگو محقق می...