برچسب : هوای خنک

عمومی

چند نکته برای تجربه تابستان خنک و بدون گرما

مجید بادپا
بعد از مدت زمانی که از کولر استفاده می کنید؛ کولر شروع به رسوب می کند و همین موجب می شود باد خنک کمتری در فضای خانه جریان داشته باشد. بهترین راهکار این است که...