دوشنبه/ 10 مهر / 1402
ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

شعر هرگز این قصه ندانست کسی هوشنگ ابتهاج

شعر هرگز این قصه ندانست کسی هوشنگ ابتهاج

شعر هرگز این قصه ندانست کسی هوشنگ ابتهاج را برای شما آورده ایم. …آه، این درد مرا می فرسود:/ “او به دل عشق دگر می ورزد؟”/ گریه سر دادم در دامن او/ های هایی که هنوز

سایه‌ ات مستدام «سایه»

سایه‌ ات مستدام «سایه»

امروز ششم اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی غزلسرای پُرآوازۀ معاصر – امیرهوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی – مشهور به «سایه» یا «ه. الف. سایه» ۹۴ ساله می‌شود.

هوشنگ ابتهاج - محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج آینه دار غم ها و شادی های عصر ما است و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درباره سایه می فرماید: آنچه هنر سایه را در برابر تمام غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده همین است که او ظرایف بوطیقای حافظ را در خدمت تصویرگری بهارها و زمستان های تاریخی انسان درآورده است.

یلدای ابتهاج - شعر یلدا هوشنگ ابتهاج

یلدای سایه

شعر یلدا ابتهاج … دخترم یلدا … خفته در گهواره می جنباندش مادر… شب گران بار است و باران همچنان یکریز می بارد.