برچسب : هوش مالی زنان

هوش مالی

به ثروت می رسید اگر یاد بگیرید!

زهرا دره شیری
به ثروت می رسید اگر یاد بگیرید! هوش مالی یعنی توانایی تبدیل هرنوع پول و زحمت به سرمایه و دارایی و چگونگی کنترل آن ها. برای کنترل پس انداز و سرمایه خود باید بر اطلاعات...
هوش مالی

اگر این مطلب را بخوانید به زودی ثروتمند می شوید!

زهرا دره شیری
هوش مالی زنان  ثروتمند از شما می خواهد تا به این نکته توجه کنید که عاقلانه ترین راه نگه داری پول هایی که در هر مرحله پس انداز می کنید، سرمایه گذاری است....
مطالب ویژه هوش مالی

راه کارهایی برای دست یابی زنان به ثروت

زهرا دره شیری
پس انداز کردن عامل مهم و تاثیر گذار در هوش مالی زنان است. توجه به این نکته ضروری است که مقدار درآمد شما تعیین کننده زندگی راحت تر در آینده برای شما نیست! بلکه چگونگی...
هوش مالی

هوش مالی زنان را ثروتمند می کند

زهرا دره شیری
آموزش هوش مالی زنان هوش مالی زنان را ثروتمند می کند هوش مالی زنان یکی از مسائلی است که باید هر زنی به دنبال یادگیری آن باشد. زنان باید به فکر استقلال مالی خود باشند....