سه‌شنبه/ 14 تیر / 1401

تقویت هوش مالی کودکان

هوش مالی کودک

تقویت هوش مالی کودکان

14 راهکار تقویت هوش مالی کودکان

آموزش هوش مالی به کودکان و تقویت هوش مالی کودکان در سنین پایین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کودکان باید در سنین کم با مفهوم پول آشنا شوند.

افزایش هوش مالی کودکان

10 راهکاری برای افزایش هوش مالی کودکان

مدارس ما هیچ آموزشی در مورد پول به کودکان نمی‌دهند و چرخه بی سوادی مالی همین طور ادامه پیدا می‌کند. ما در این مطلب قصد داریم 10 نکته که می تواند به افزایش هوش مالی کودکان شما کمک کند بیان کنیم.