دوشنبه/ 14 آذر / 1401
افزایش هوش مالی کودکان

هوش مالی کودک

افزایش هوش مالی کودکان

10 راهکار برای افزایش هوش مالی کودکان

مدارس ما هیچ آموزشی در مورد پول به کودکان نمی‌دهند و چرخه بی سوادی مالی همین طور ادامه پیدا می‌کند. ما در این مطلب قصد داریم 10 نکته که می تواند به افزایش هوش مالی کودکان شما کمک کند بیان کنیم.

تقویت هوش مالی کودکان

14 راهکار تقویت هوش مالی کودکان

آموزش هوش مالی به کودکان و تقویت هوش مالی کودکان در سنین پایین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کودکان باید در سنین کم با مفهوم پول آشنا شوند.