برچسب : هويت

ادبیات ادبیات و هنر

زبان و هویت (١)

امیرپاکنژاد
زبان را باید از بحث‌برانگیزترین مسائل موجود در علوم انسانی به حساب آورد و گزاف نیست اگر بگوییم هیچ دو مفهومی به‌اندازه‌ی زبان و فرهنگ مسئله‌ساز و محل اختلاف نظر نبوده‌اند....