برچسب : هویدا

اخبار اقتصادی تحلیل تحلیل بنیادی عمومی

سیاست های ارزی و بازار دلار

هادی جنگجو
بازار دلار برای چندمین بار در دهه‌های اخیر، جهش را تجربه کرد؛ اتفاقی که به راحتی قابل پیشگیری بود. حرکت پله‌ای دلار (یعنی چند سال تثبیت همراه چند ماه جهش) بزرگترین تخریبگر «تولید ملی» است...