برچسب : هیث لجر

رمزهای موفقیت

بزرگ ترین اشتباه زندگی

مهسا زکی زاده
بزرگ ترین اشتباه زندگی یکی از بزرگترین اشتباهاتم در زندگی، این بود که فکر می‌کردم افرادی که با تمام وجود خود را وقف‌شان می‌کنم، همین کار را برای من خواهند کرد… هیث لجر مجله اینترنتی...