برچسب : وآتی jpgdg

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

رشد سودآوری شرکتهای پتروشیمی کرماشا و شپدیس

هادی جنگجو
مروری بر اخبار کدال رشد سودآوری شرکتهای پتروشیمی کرماشا و شپدیس   وآتی گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱...