برچسب : واحدهای تولیدی

اخبار مالیاتی

ارائه تسهیلات مالیاتی حمایت از واحدهای تولیدی است

محمد مهدیان
معاون اقتصادی استانداری قزوین با بیان اینکه ارتباط موثری بین واحدهای تولیدی و امور مالیاتی استان وجود دارد، گفت: ارائه تسهیلات مالیاتی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی است. به گزارش مجله اینترنتی تحلیلک به...