برچسب : والدین و مدرسه

سلامت کودک

بایدها و نبایدهای دانش آموزان برای مدرسه رفتن

کودک من
توصیه های زیر برای داشتن شرایط خوب و بهداشتی و آرامش روحی مناسب در مدرسه، برای دانش آموزان عزیز مخصوصاً کلاس اولی ها یادآوری می‌کنیم. ۱ خواب زود هنگام تر بر اساس ساعت جدید زمستانی،...