برچسب : وام مسکن

اخبار اقتصادی

شروط سه گانه وام مسکن برای خانه اولی ها

هادی جنگجو
صندوق پس انداز مسکن یکم به گزارش تحلیلک به نقل از ایبِنا، از ابتدای تشکیل و راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم مطابق با ضوابط و چارچوب های تعیین شده اعطای تسهیلات این صندوق، چنانچه...