برچسب : واکسن آنفلوآنزا

بهداشت و سلامت سلامت کودک

آنفلوآنزا و واکسیناسیون در کودکان

لیندا قاسمی
واکسن در کودکان شش ماه تا سه سال نصف دوز و در افراد دیگر کامل، ترجیحاً در عضله بازو تزریق می‌شود. در کودکان واکسن در نوبت اول، دو بار به فاصله یک ماه تکرار می‌شود...