برچسب : واکسن دیفتری

سلامت کودک

واکسیناسیون در کودکان ـ بررسی واکسن ها (بخش دوم)

کودک من
واکسن کزاز یکی از مهم‌ترین و سودمندترین واکسن ها است، معمولاً به همراه با واکسن دیفتری (دوگانه، DT) یا دیفتری و سیاه‌سرفه (ثلاث یا سه‌گانه، DTP) و اخیراً همراه با واکسن هپاتیت بی و هموفیلوس...