برچسب : واکسن كرونا

اخبار بهداشت و سلامت خبرهای داغ

وضعیت دریافت کنندگان واکسن کرونا / آیا تاکنون عارضه‌ ای داشته‌اند؟ (ویدیو)

فاطمه مجیدی
آیا دریافت‌کنندگان واکسن کرونا تاکنون عارضه‌ای داشته‌اند؟ رئیس جمهور از رئیس اورژانس درباره وضعیت دریافت کنندگان واکسن كرونا سوال و جواب مي كند....