برچسب : واکسیناسیون

سلامت کودک

سیستم دفاعی ضعیف، نقص سیستم ایمنی مادرزادی و تقویت سیستم ایمنی

کودک من
یکی از راه‌های تقویت سیستم ایمنی بدن جلوگیری از تخریب و تضعیف این سیستم پیچیده است....
سلامت کودک

واکسیناسیون در کودکان ـ بررسی واکسن ها (بخش دوم)

کودک من
واکسن کزاز یکی از مهم‌ترین و سودمندترین واکسن ها است، معمولاً به همراه با واکسن دیفتری (دوگانه، DT) یا دیفتری و سیاه‌سرفه (ثلاث یا سه‌گانه، DTP) و اخیراً همراه با واکسن هپاتیت بی و هموفیلوس...