برچسب : وبوعلی

آرشیو تحلیل زنده

زیان ۱۰ ریالی وسنا، سود ۳۱۱ ریالی چکاپا و ۱ ریالی وبوعلی

محسن زکی زاده
وسنا: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰ ریال زیان محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل و...