برچسب : وتجارت

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: خبرهایی از بانک تجارت، سایپا، گروه بهمن، صدرا و …

محسن زکی زاده
کدال: خبرهایی از بانک تجارت، سایپا، گروه بهمن، صدرا و … وتجارت: زیان سنگین بانک تجارت در سال٩۶/ به ازای هر سهم ١۵٠ تومان ناقابل! بانک تجارت با زیان سنگین ١۵٠ تومانی به ازای هر...