برچسب : وتد السماء

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وتد السماء و وتد الأرض)

محمد مهدیان
پس از تحصیل بیوت اثناعشر زایجه، مواضع سیارات را استخراج می کنند، سپس احکام نجومی را مطابق اوضاع کواکب به نسبت با یکدیگر و مواضع آنها در بیوت و دیگر اموری که به احکام تعلّق...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وتد السماء و وتد الأرض)

محمد مهدیان
چنانکه دائره نصف النهار هر یک از دائره معدل و دائره افق را به تناصف تقاطع می کند، دائره منطقه البروج را نیز به دو نقطه متقابل تنصیف می کند یکی را که فوق الارض...