برچسب : وحدت وجود

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی : خاطره ای از جناب سید حیدر آملی

سوخته
حکایت عارفانه ماهی ها و دریا جناب عارف سید حیدر آملى (قدس سره) در جامع الاسرار مى فرماید: حکایت شده است که روزى ماهیهاى دریا در نزد بزرگشان جمع شده اند و بدو عرض کردند...