برچسب : وحشی بافقی

ادبیات شعر پارسی

وحشی بافقی در سوگواری حسین بن علی (علیه السلام)

محمد زکی زاده
وحشی بافقی؛ در سوگواری حسین بن علی (علیه السلام) ... یا حضرت رسول حسین تو مضطر است / وی یک تن است و روی زمین پر ز لشکر است/ یا حضرت رسول ببین بر حسین...