برچسب : وسرمد

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : اخبار مجامع و گزارش های عملکرد والبر، غصینو، وسرمد و …

محسن زکی زاده
کدال : اخبار مجامع و گزارش های عملکرد والبر، غصینو، وسرمد و … والبر: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری...