برچسب : وسواس

سلامت کودک

رفتار وسواسی در کودکان چیست

کودک من
رفتار وسواسی در کودکان وسواس بیماری است که باعث می‌شود کودک به صورت تکرار شونده‌ای افکار، احساسات و ترس های ناخواسته داشته باشد و باعث اضطراب کودک شود. یک تا دو درصد جامعه درگیر بیماری...