برچسب : وس اندرسون

فیلم و سینما گرافیک نقد و بررسی فیلم هنر

تجزیه و تحلیل رنگ فیلم هتل بزرگ بوداپست (The Grand Budapest Hotel)

بهناز بختیاری
بنابراین رنگ نادیده گرفته می شود، اما ویژگی های آن چنان نگران کننده و عمیق است که یک جسم رها شده فقط با یک عدم تعادل رنگ توجه ما را به خود جلب می کند....